2016-​4-​44 - Publikation Socialstyrelsen
Title
HSLF-FS 2016:40 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om journalför­ing och behandling av personuppg­ifter i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2016
Item number
2016-4-44
Antal sidor
16
Format
Häfte
Lagersaldo
45
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity