2008-​10-​28
Title
SOSFS 2008:28 Socialstyr­elsens kungörelse om upphävande av Socialstyr­elsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggan­de åtgärder kring fall av meningokoc­ksjukdom (SOSFS 2008:28)
Publiceringsår
2008
Item number
2008-10-28
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
21,20 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity