1998-​10-​13
Title
SOSFS 1998:13 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om anmälan av verksamhet­er på hälso- och sjukvården­s område
Publiceringsår
1998
Item number
1998-10-13
Antal sidor
14
Format
Häfte
Lagersaldo
2
38,16 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity