2015-​12-​22 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Bedöma barns mognad för delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården
Publiceringsår
2015
Item number
2015-12-22
ISBN
978-91-7555-353-5
Antal sidor
69
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity