2016-​1-​25
Title
HSLF-FS 2015:29 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter;
Publiceringsår
2016
Item number
2016-1-25
Antal sidor
2
Format
Häfte
Lagersaldo
50
22,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity