2015-​9-​9
2015-​9-​9
Title
Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014
Publiceringsår
2015
Item number
2015-9-9
Antal sidor
69
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity