2015-​11-​7
2015-​11-​7
Title
HSLF-FS 2015-23 Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska
Publiceringsår
2015
Item number
2015-11-7
Antal sidor
2
Format
Häfte
Lagersaldo
47
22,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity