2015-​9-​11 - Publikation Socialstyrelsen
2015-​9-​11 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Att stärka kvaliteten i hem för vård eller boende (HVB) för personer med missbruks- och beroendeproblem
Publiceringsår
2015
Item number
2015-9-11
ISBN
978-91-7555-342-9
Antal sidor
44
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity