2011-​6-​11
Title
Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2011 – Läns- och kommunvis redovisnin­g av utbetalt ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2011
Item number
2011-6-11
ISBN
978-91-86885-26-7
Antal sidor
40
Format
Limbindnin­g
Template cannot be ordered