2014-​1-​6 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Vänd dem inte ryggen – utbildning­smaterial om hedersrela­terat våld och förtryck
Publiceringsår
2014
Item number
2014-1-6
ISBN
978-91-7555-134-0
Antal sidor
58
Format
Limbindnin­g
Template cannot be ordered