2013-​5-​18
Title
SOSFS 2013:17 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplant­ation
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-18
Antal sidor
12
Format
Häfte
Lagersaldo
0
Template cannot be ordered