2018-​12-​29
Title
HSLF-FS 2018:50 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvarata­gande av vävnader och celler
Publiceringsår
2018
Item number
2018-12-29
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
1350
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity