2021-​2-​7203
Title
Individens behov i centrum – Ett stöd för att använda ICF och strukturer­ad dokumentat­ion i socialtjän­sten
Publiceringsår
2021
Item number
2021-2-7203
Antal sidor
128
Språk
Svenska
Format
POD
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity