2007-​10-​7
Title
SOSFS 2007:7 Ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionsh­indrade SOSFS 2007:7
Publiceringsår
2007
Item number
2007-10-7
Antal sidor
4
Format
Häfte
Template cannot be ordered