2012-​10-​2
Title
Att ta fram ett vård- och omsorgspro­gram för de mest sjuka äldre – underlag för kommuner och landsting
Publiceringsår
2012
Item number
2012-10-2
ISBN
978-91-87169-69-4
Antal sidor
60
Format
Bok
Template cannot be ordered