2013-​5-​48
Title
SOSFS 2013:23 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-48
Antal sidor
4
Format
Häfte
Template cannot be ordered