2014-​10-​7 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Delaktighe­t och inflytande i arbetet med genomföran­deplaner – Stödmateri­al till chefer
Publiceringsår
2014
Item number
2014-10-7
ISBN
978-91-7555-211-8
Antal sidor
12
Format
Utskrift (1-2 sidor)
0,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity