2020-​11-​6985
Title
HSLF-FS 2020:55 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (HSLF-FS 2017:52) om statsbidra­g till utrustning för elektronis­k kommunikat­ion
Publiceringsår
2020
Item number
2020-11-6985
Antal sidor
8
Språk
Svenska
Format
Häfte
Template cannot be ordered