2015-​6-​60
Title
Kompetenss­atsning inom den sociala barn- och ungdomsvår­den - Redovisnin­g av 2014 års satsning
Publiceringsår
2015
Item number
2015-6-60
Antal sidor
41
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity