2013-​5-​53
Title
Socialnämn­ders respektive ideella föreningar­s ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjän­stlagen – Meddelande­blad
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-53
Antal sidor
12
Format
Klamrade blad
Template cannot be ordered