2012-​3-​39 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Medling vid brott avseende unga lagöverträdare
Publiceringsår
2012
Item number
2012-3-39
ISBN
978-91-87169-21-2
Antal sidor
45
Format
Limbindning
89,99 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity