2021-​5-​7384
Title
E-hälsa och välfärdste­knik i kommunerna 2021 – Uppföljnin­g av den digitala utveckling­en i socialtjän­sten och den kommunala hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2021
Item number
2021-5-7384
Antal sidor
123
Språk
Svenska
Format
POD
Template cannot be ordered