2019-​6-​15
Title
Bättre resursutnyttjande och goda förutsättningar för vårdens medarbetare - Uppföljning av överenskommelserna år 2018
Publiceringsår
2019
Item number
2019-6-15
Antal sidor
77
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity