2019-​6-​15
Title
Bättre resursutny­ttjande och goda förutsättn­ingar för vårdens medarbetar­e - Uppföljnin­g av överenskom­melserna år 2018
Publiceringsår
2019
Item number
2019-6-15
Antal sidor
77
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity