2016-​7-​2 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Informatio­nsspecifik­ation 2016:1 för Individens behov i centrum
Publiceringsår
2016
Item number
2016-7-2
ISBN
978-91-7555-395-5
Antal sidor
102
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity