2016-​10-​11
Title
HSLF-FS 2016:89 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Publiceringsår
2016
Item number
2016-10-11
Antal sidor
2
Format
Häfte
Lagersaldo
42
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity