2016-​10-​11
Title
HSLF-FS 2016:89 Ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentat­ion i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Publiceringsår
2016
Item number
2016-10-11
Antal sidor
2
Format
Häfte
Template cannot be ordered