Kundtjänst - Information
Kundtjänst Socialstyrelsens publikationsservice.
 

Socialstyrelsens publikationsservice har följande öppettider:
Vardagar klockan 8.00–16.30, lunchstängt 12–13. Dag före röd dag stänger vi klockan 12.

Om du har frågor som berör denna e-handel och dess innehåll samt funktioner och leverans går det bra att vända sig till Socialstyrelsens publikationsservice via e-post på publikationsservice@socialstyrelsen.se  eller på telefon: 075-247 38 80
För att underlätta vid kontakt vänligen uppge artikelnummer eller order id för att lättar kunna hantera din fråga på bästa sätt. 

Webbutiken och att köpa en publikation
Man behöver inte något konto för att köpa publikationer, rabatter och betalning görs vid utcheckning från webbutiken.
Kan man inte, vill man inte, samtycker man inte o.s.v. för att genomföra köp via webbutiken kan man nästan alltid välja att ladda ner publikationen som en PDF istället. Dessa hittar man här http://www.socialstyrelsen.se/publikationer

Villkor, avtal och beställning
Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen i denna webbutik, om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies. 
Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först efter fullgod beställning via Socialstyrelsens publikationsservices webbutik. En orderbekräftelse till av Kunden angiven e-postadress skickas som kvitto.

Hitta våra publikationer
Alla våra publikationer har ett artikelnummer, detta används med fördel vid kommunikation med oss på publikationsservice.
Här hittar du även alla publikationer och bifogade rapporter som går att ladda ner
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer

Våra artiklar som går att beställa i webbutiken

En del av våra publikationer finns färdigtryckta här i vårt lager och vissa publikationer trycks först vid beställning, så kallade print on demand (POD). De har omslag i färg men innehållet är i svartvitt.

Prenumeration av författningssamlingar SOS-HSLF2019

Vi erbjuder årsvis prenumeration av Socialstyrelsens författningssamlingar. Utskick av författningssamlingen kommer att ske en gång per månad.
Oavsett tid på året så betalar man fullt pris och ni får då utskickat alla de
föreskrifter som redan har getts ut under året.
Man kan max beställa 20st i denna e-handel mot faktura, har du fler mejla till oss på publikationsservice.
Flera prenumerationsbeställningar i samma order levereras som en leverans till en adress.

 Lagersaldon eller saknas något i webbutiken 
Många artiklar byter vi löpande ut och lagersaldon varierar stort beroende på popularitet. 
Finns inte en publikation eller är lagersaldo 0 på webbplatsen är den inaktuell eller tillfälligt slut. Publikationer som är slut i lager går inte att boka eller förboka eftersom produkten kan utgå eller ersättas med en ny publikation.  

Beställt fel eller avbryta order? 
Kontakta vår beställningsservice omgående om du vill ändra/makulera din beställning eller returnera en publikation.
Bifoga beställning/kvitto vid retur. Du har två veckors returrätt.

Information om behandling av personuppgifter
De personuppgifter du anger i samband med köp i webbutiken, dvs. namn, e-postadress, adresser eller tel används enbart till att skicka beställda varor till dig. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är det som i dataskyddsförordningen (GDPR) kallas för samtycke.
När vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • Få information om dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag).
  • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.
  • Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. 
  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 
  • Begära att dina personuppgifter flyttas från oss till en annan aktör.

Socialstyrelsen har anlitat ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för webbutiken, administrerar beställningar, distribuerar beställda publikationer och administrerar eventuella register. Är du missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter kan du lämna ett klagomål till Datainspektionen.
Har du frågor om behandlingen kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud via mejl: 
dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller på postadress:
Socialstyrelsen, dataskyddsombud
106 30 Stockholm
eller ringa vår växel på telefon 075-247 30 00.

Vill du kontakta Socialstyrelsen i egenskap av personuppgiftsansvarig kan du skicka mejl till Socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller post till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.
Här finns mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter.